Reglemente för Ostkustserien i Magnumfältskytte
Rev. 1.3 den 2010-03-06, gällande från och med den 2006-01-29.

Ostkustserien är en klubbtävlingserie för inbjudna klubbar.

Klassindelning enligt följande:

Klass 1:        357 DA-SA Magnum (inkluderar 357 Super Magnum), max piplängd 12 tum.
Klass 2:        44 DA-SA   Magnum (inkluderar 445 Super Magnum), max piplängd 12 tum.
Klass 3:        Auto min. 9mm enligt M6 i pistolskyttehandboken
Klass 4:        Rev. Spec. DA-SA  38 spec., 44 spec., 44-40, 45 Long Colt, max piplängd 12 tum.
Klass 5:        Revolver DA/SA med max piplängd av 6½ tum enligt M7 i pistolskyttehandboken
Klass 6:        Friklass regler enligt M5 pistolskyttehandboken

                     (dvs alla kalibrar som finns med i SPSF´s reglemente.)

  • Max 3 starter per tävling. (Max starter bestäms av arrangerande klubb, se inbjudan)

  • Minsta antalet stationer sex st. (6) varav en st. (1) skall vara en "HANDS UP" - station.

  • Minsta antalet stationer med poängräkning skall vara fyra st. (4).

  • Startavgift, 50:- kronor per start.

För att skytt skall få åtnjuta sig av Ostkustseriens prisbord för tävlingsåret, skall skytten medverkat
i en eller flera klasser vid Ostkustseriens tävlingar under året. Men, skytt skall ha skjutit mins tre (3) 
tävlingar i Ostkustserien under året i en och samma klass för att vara kvalificerad till prisbordet för 
just den klassen. Prisbord till bästa tredjedelen (1/3).
I övrigt gäller fastställda regler för magnumfältskytte enligt Svenska Pistolskytteförbundet.
Se sida 531 - 565 i Svenska Pistolskytteförbundets skjuthandbok.

ex.  554  Särskiljning vid lika antal träff sker enligt följande:

              a) störst antal träffade figurer
              b) högsta antal sammanlagda poäng i poängmålen
              c) högsta antal poäng på sista skjutstationen, näst sista o s v.
              d) högsta antal träff på sista skjutstationen, näst sista o s v.
              e) särskjutning

Seriepoäng beräknas enligt följande: De tio (10) första skyttarna får 55 poäng att dela på i varje klass.

Exempel:  1:a plats 10 poäng
                2:a plats  9 poäng
                3:e plats  8 poäng
                osv.

Skytten får tillgodoräkna sig de fem (5) bästa seriepoängen av årets alla serier. Vilket ger en maxpoäng på 50 poäng. Om skyttar i samma vapenklass hamnar på samma slutpoäng sker sär- skiljning genom att den skytt som har flest 10-poängare eller 9-poängare osv. vinner klassen. Om det inte går att särskilja skyttarna åt via poäng så sker särskiljning via flest poäng i inbördes möte. Diplom eller pokaler till de tre (3) första skyttarna i varje klass.

Prisutdelning sker vid årets sista/första serietävling "Nyårsdundret" i Norrköping

Reglemente för Östgötakretsens Kretsmästerskap i Magnumfält

På förekommen anledning förtydligar Styrgruppen att det inom Ostkustserien inte är tillåtet att montera av kikarsiktet och skjuta Hands Up stationen, för att sedan montera tillbaka kikaren och därefter fortsätta att skjuta resten av tävlingen.
Som stöd för detta beslut hänvisas till mailkonversation med Regelkommittén på Svenska Pistolskytteförbundet.