Ur mail skickat till kansliet på Pistolskytteförbundet:

Från: Svärd Bertil
Skickat: 20 september 2010 12:13
Till: "kansli@pistolskytteforbundet.se" <kansli@pistolskytteforbundet.se>
Ämne: Regler mm

Hejsan
Jag har två frågor angående Pistolskytte ( Magnumfältskytte) som jag skulle vilja ha svar på.

Fråga 1. Läser i den senaste skjuthandboken gällande Vapen, ammunition och övrig utrustning Avd C.2. Enligt C.2.3.Det är det endast tillåtet att använda såkallade fullkulor i pistolskytte. Hur lyder en definition på en fullkula? Är det då tillåtet att använda såkallade hålspetskulor ex Hornady XTP i Magnumfältskyttet, eller motsvarande halvmantlade kulor?

Fråga 2. Denna fråga gäller Magnumfälskyttets Friklass. Är det tillåtet att montera av kikarsiktet och skjuta Hands Up stationen, för att sedan montera tillbaka kikaren och därefter fortsätta att skjuta resten av tävlingen? Tacksam för svar omgående.

Mvh / Bertil Svärd
SAAB Pk, Linköping

Ur mail skickat som svar på mailet ovan:

Från: Bo Walger [mailto:Bo.Walger@pistolskytteforbundet.se]
Skickat: den 28 september 2010 10:34
Till: Svärd Bertil
Ämne: Regelfrågor

Hej

Beklagar mitt sena svar men här kommer det.

1. Ja, det är tillåtet att använda hålspetskulor och halvmantlade dito. Dessa
är att betrakta som fullkulor.
2. Nej, det är inte tillåtet att montera bort kikarsiktet i samband med hands up
stationen. (Förtydligande kommer införas i kommande SHB).

Med vänlig hälsning

Bo Walger
Ordf regelkommittén